Yoghinii MISA blog

Opinii despre Yoga, Tantra, spiritualitate, despre o viata sanatoasa, despre iubire si sexualitate, despre abuzurile si nedreptatile savarsite impotriva yoghinilor, despre societatea contemporana si evolutia umanitatii, despre esecul planurilor de creare a unei dictaturii globale si despre prabusirea cabalei satanice a "iluminaților"

joi, 27 septembrie 2012

Concluziile scrise ale revoluţionarului Marius Mioc în procesul în care alături de Gregorian Bivolaru a solicitat recunoaşterea statutului de colaborator al securităţii pentru Gelu Voican Voiculescu

Niciun comentariu :
Vă prezentăm în cele ce urmează concluziile scrise ale lui Marius Mioc în procesul în care Gregorian Bivolaru alături de revoluţionarul timişorean au solicitat recunoaşterea statutului de colaborator al securităţii pentru Gelu Voican Voiculescu şi au contestat adeverinţa CNSAS eliberată prin ignorarea recomandării comisiei juridice a acestei instituţii. Strategia lui Gelu Voican Voiculescu în acest dosar a fost de a impiedica desfăşurarea procesului prin tot felul de acuzaţii nefondate la adresa lui Gregorian Bivolaru şi a avocatului acestuia. El a acuzat printre altele că profesorul de yoga ar fi lipsit de discernământ bazându-se pe internarea forţată într-un spital de psihiatrie (acţiune recunoscută de justiţie ca fiind o persecuţie politică a regimului comunist) ce a fost realizată de Securitate în anul 1989.

În acest proces care durează de doi ani, în mod ciudat în ultima şedinţă de judecată s-a schimbat judecătorul, fiind astfel dezvăluite intervenţiile oculte, după ce pîrîtul Gelu Voican Voiculescu făcuse eforturi disperate de a scăpa de primul judecător prin 3 cereri de recuzare, toate respinse. Ulterior schimbării judecătorului au fost 3 amânări ale pronunţării (11, 18 şi 25 septembrie), hotărârea instanţei după aceste manevre de culise fiind în favoarea lui Gelu Voican Voiculescu. Hotărîrea este cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

CONCLUZII SCRISE

Cu privire la cererea pîrîtului Voiculescu Gelu Voican de a se constata lipsa discernămîntului reclamantului Bivolaru Gregorian, solicit respingerea acesteia ca neîntemeiată.

Chiar dacă reclamantul Bivolaru a fost internat într-un spital psihiatric în anul 1989 (de unde a fost eliberat imediat după revoluţia din decembrie 1989; avînd experienţa condamnării sale anterioare pentru evadare reclamantul a dorit să obţină o hotărîre judecătorească în acest sens), Tribunalul Bucureşti, prin hotărîrea pronunţată în 1 iulie 2011 în dosarul 48765/3/2010 „constată caracterul politic al internării medicale a reclamantului dispuse împotriva reclamantului prin Sentinţa penală nr. 616/1989” (reclamant fiind Gregorian Bivolaru). http://www.tmb.ro/index.php/dosare_ecris?id_dosar=300000000356228

Aşadar, nu există temeiuri pentru a considera că în anul 2010, cînd a fost introdusă această acţiune în justiţie, reclamantul Gregorian Bivolaru ar fi fost lipsit de discernămînt, el avînd de altfel calitatea de inculpat în unele procese penale, ceea ce nu s-ar întîmpla dacă ar fi o persoană lipsită de discernămînt.

Solicit ca, prin hotărîrea pe care o veţi pronunţa, să admiteţi contestaţia mea, să constataţi calitatea de colaborator al securităţii a pîrîtului Voiculescu Gelu Voican, fiul lui (… – date identificare) şi să obligaţi pîrîţii CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată, conform decontului.

Conform art. 2 din OUG 24/2008 actualizată, colaborator al securităţii este „persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informaţii cuprinse în declaraţii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, de reţinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată, nu este considerată colaborator al Securităţii, potrivit prezentei definiţii, iar actele şi documentele care consemnau aceste informaţii sînt considerate parte a propriului dosar”.

În 1985 pîrîtul Gelu Voican Voiculescu a fost cercetat şi condamnat pentru infracţiuni de drept comun precum înşelăciune în paguba avutului obştesc, fals şi uz de fals. Nefiind aşadar motive politice ale cercetării şi condamnării domnului Voican Voiculescu în 1985, inclusiv informaţiile furnizate de dînsul în cadrul acelei anchete pot fi luate în considerare în prezenta cauză (dar dumnealui a furnizat Securităţii destule informaţii şi în afara anchetei din 1985). Pîrîtul Voiculescu Gelu Voican a furnizat securităţii informaţii despre activităţi potrivnice regimului totalitar comunist ale mai multor persoane, printre care Gregorian Bivolaru, M.S.V. (Mario Sorin Vasilescu, caracterizat ca persoană care îl urăşte pe Gregorian Bivolaru), Odalis Perez – cetăţean dominican, cetăţean palestinian.

Gregorian Bivolaru desfăşura activitate yoga, deşi aceasta fusese interzisă de autorităţile comuniste. Tribunalul Bucureşti a constatat în 1 iulie 2011, în dosar 48765/3/2010 la care m-am referit anterior, caracterul politic al condamnărilor dispuse împotriva lui Gregorian Bivolaru prin Sentinţa penală 68/1977, Sentinţa penală 960/1984 şi Sentinţa penală 616/1989. Deci activitatea lui Bivolaru era potrivnică regimului comunist. Printre cei care au dat informaţii securităţii despre dînsul se numără şi pîrîtul Gelu Voican Voiculescu (sînt 2 note informative: vol. I filele 161-169 respectiv filele 170-177; amîndouă notele avînd pe ultima pagină precizarea: „Sursa a furnizat nota în urma sarcinilor şi a discuţiilor purtate” respectiv „Sursa Călugărul a furnizat nota în urma sarcinilor trasate”). [vezi notele informative pe acest blog: linc 1 şi linc 2]

După ce Gregorian Bivolaru a fost arestat de miliţie în 17 aprilie 1984, Gelu Voican Voiculescu, într-o notă adresată securităţii, scrie: „în afara anchetei de rutină privind analiza faptelor sale pentru a stabili dacă întrunesc condiţiile care întrunesc obiectul unei infracţiuni, G.B. trebuie examinat de ofiţeri de securitate specializaţi în probleme de “meditaţie transcedentală” şi familiarizaţi cu problematica”. Doar acest fapt, singur, este îndestulător pentru a trage concluzia că Gelu Voican Voiculescu a colaborat cu securitatea în activităţi de poliţie politică. Practic, pîrîtul sugerează securităţii ca, chiar dacă ancheta – absolut legitimă – a miliţiei, va stabili că G.B. nu a săvîrşit infracţiuni, securitatea să desfăşoare o anchetă suplimentară, pe probleme de „meditaţie transcedentală”. Regimul comunist i-a încălcat lui G.B. şi discipolilor săi dreptul la liberă întrunire şi la exprimarea liberă a opiniilor, fiind nerelevant dacă aceste opinii erau corecte sau nu şi în afara cadrului de apreciere al instanţei de judecată.

Totodată Gelu Voican Voiculescu a propus securităţii un plan de măsuri pentru compromiterea publică a lui Gregorian Bivolaru, furnizînd şi informaţii cu privire la animozităţi personale pe care G.B. le avea cu alte persoane, pentru ca planul de compromitere să izbutească. A propus de asemenea trimiterea acestuia la muncă forţată („gen săpături”). Fiecare om are dreptul inalienabil să se compromită singur, prin propriile sale acţiuni, dar a propune securităţii acţiuni concrete de compromitere a unei persoane care din motive subiective sau obiective era incomodă pentru regimul comunist, este o acţiune de poliţie politică.

Gelu Voican Voiculescu atrage totodată atenţia securităţii asupra ambiţiilor de realizare profesională a lui G.B. („visează la dobîndirea unei catedre la IEFS”), iar prin caracterizarea tendenţioasă pe care i-o face practic sugerează securităţii să intervină ca aceste ambiţii să nu se realizeze. Chiar şi modesta încadrare în muncă ca paznic de noapte a lui G.B. este demascată ca nepotrivită: „Nu a satisfăcut stagiul militar (…) (ceea ce vine în contradicţie cu încadrarea ca paznic de noapte!)”. Sugerarea implicării securităţii (în mod negativ) în cariera profesională şi locul de muncă a lui G.B. reprezintă după părerea mea poliţie politică, mai ales pentru slujbe de tip profesor la IEFS sau paznic de noapte, care n-au nici o legătură cu siguranţa naţională.

Dacă pîrîtul considera că Gregorian Bivolaru este nepotrivit pentru o catedră la IEFS, se putea adresa conducerii acestei instituţii. Dînsul însă s-a adresat securităţii. Concluzia care se impune: este colaborator al securităţii.

Nu numai Gregorian Bivolaru a fost turnat la securitate, ci şi duşmanul acestuia – M.S.V. (Mario Sorin Vasilescu). Despre acesta, Gelu Voican Voiculescu informa securitatea în 26.04.1984: „Pt. mersul cercetării ar trebui confruntat cu MSV, fostul său “maestru”. La ora actuală ei se urăsc şi din contradicţiile dintre ei ar ieşi la iveală multe lucruri.
MSV este un individ şi mai periculos. Este un amestec de bolnav glandular şi impostor. Ţigan, plin de îndrăzneală, este la un nivel superior lui [GB]. Avînd studii incomplete de medicină şi un oarecare tupeu verbal MSV reuşeşte să impresioneze mult mai eficace. Mult mai prudent, se expune mai puţin, MSV este un veritabil escroc, în raport cu [GB] care chiar crede în ce face.
MSV este în stare să vorbească [neciteţ] într-un ritm rapid, năucind auditoriul.
Din punct de vedere al competenţei este tot atît de nul. Spre deosebire [...] este un cinic, care înşeală cu bună ştiinţă urmărind obţinerea unor importante venituri băneşti.
MSV bîntuie prin Bucureşti în diverse medii, conferenţiind despre orice cu o neobosită siguranţă.
Sub un pretext oarecare poate fi implicat în cazul [GB]. Se vor găsi dovezi suficiente şi împotriva sa.
Din confruntarea lor, din starea lor conflictuală vor reieşi multe aspecte, MSV fiind singurul concurent a lui [GB].
[GB] este cinstit, în sensul că realmente se crede un ascet şi un adevărat yoghin, pe cînd MSV este un simulant, un impostor care urmăreşte să înşele credulii şi naivii”. (vol. I filele 167-168)

Informînd securitatea că MSV „este un individ şi mai periculos”, care „bîntuie prin Bucureşti conferenţiind despre orice cu o neobosită siguranţă”, dar că este „un simulant, un impostor care urmăreşte să înşele credulii şi naivii”, pîrîtul îndeamnă securitatea să-i limiteze lui MSV şi discipolilor acestuia dreptul la liberă exprimare şi dreptul de întrunire. Practic, îndeamnă ca lui MSV să nu i se mai îngăduie să ţină conferinţe despre diverse subiecte, cum acesta avea obiceiul. Dacă MSV era într-adevăr impostor sau simulant, domnul Voican Voiculescu se putea duce la o conferinţă a acestuia unde să-i dea replica bărbăteşte, în faţa discipolilor. N-a făcut asta, ci a ales să-l demaşte pe acest MSV confidenţial, în faţa securităţii, fără ca cel învinuit să ştie asta.

Plănuirea compromiterii simultane a celor doi adversari – Gregorian Bivolaru şi Mario Sorin Vasilescu – prin stimularea conflictelor dintre ei, este o atingere a dreptului la imagine a celor doi. Una este cînd nişte persoane se compromit singure şi altceva cînd se organizează artificial de către securitate compromiterea lor. Se poate observa că Gelu Voican Voiculescu nu numai că a furnizat securităţii informaţii pe care aceasta le putea folosi împotriva intereselor legitime (liberă exprimare, dreptul la asociere, împlinire profesională, imagine publică) ale unor persoane precum Gregorian Bivolaru sau MSV, dar chiar a avut intenţia ca informaţiile furnizate să fie folosite în acest scop.

Colaborarea pîrîtului cu securitatea datează cel puţin din 1977, cum reiese din notele dactilografiate despre cetăţeni palestinieni (vol. I filele 104-125), ceea ce se coroborează cu afirmaţiile din „Raport cu propuneri de menţinere în contact a numitului Voiculescu Gelu Voican”, unde se spune: „Printre alte sarcini Voiculescu Gelu a fost instruit să continue relaţiile sale cu [nume anonimizat], cetăţean palestinian reprezentant al OEP la Bucureşti, venit în ţară sub acoperire de cetăţean algerian, pentru a-şi da doctoratul” (vol. I fila 128).

În „Nota de analiză în DUI nr. 12582 Călugărul” din 04.07.1979 (vol. I filele 130-134) se afirmă: „În decurs de 6 luni s-au realizat mai multe întîlniri cu cel în cauză sub diferite pretexte şi a furnizat un număr de 22 note de informare privind unele abuzuri şi deficienţe constatate în activitatea de proiectare de la zăcămîntul Roşia Poeni. În ultimile patru luni, datorită încrederii inspirate celui în cauză, acesta apelează tot mai des la unele servicii sau solicită sfaturi în realizarea unor acţiuni (…) Pe lîngă faptul că VOICULESCU GELU a furnizat mai multe materiale informative privind unele aspecte negative din activitatea de proiectare de la Roşia Poeni, în discuţiile purtate cu el am dedus că-l interesează probleme legate de filozofie, literatură, religie, ştiinţe oculte, metafizică şi alte ştiinţe ale spiritului şi şi-a oferit serviciile pentru ca aceste cunoştiinţe ale lui să fie exploatate de către organele de securitate. Despre Paul Goma susţine sus şi tare că a avut intenţia ca după stabilirea legăturii cu toţi adepţii lui Goma să prezinte întreaga acţiune organelor de securitate, iar în prezent solicită sarcini pe linie SLOMR [Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România], cunoscînd nume şi adrese ale unor adepţi ai acestei grupări, menţionînd cu un ton de reproş că dacă nu-l folosim “cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”. Totodată, dacă i se cer informaţii despre unele persoane cu funcţii modeste menţionează că se simte umilit de asemenea sarcini.

Pe lîngă serviciile oferite numitul VOICULESCU GELU a solicitat în mai multe rînduri sprjin pentru rezolvarea unor probleme personale. A solicitat sprijin pentru a obţine mutaţie flotantă în locuinţa geologului Zamfir, a solicitat sprijin pentru ca Liana Radu să fie lichidată şi să nu mai fie angajată în sistemul MMPG-ului [Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei], a mai cerut să purtăm discuţii cu soţia lui, de care este despărţit în fapt pentru a-i cunoaşte intenţiile sau să o intimidăm cu comportamentul soţului său şi repercusiunile asupra acesteia. Pînă în prezent în afară de menţinerea în contact a numitului VOICULESCU GELU au mai fost luate măsuri de “predare” în legătura lt-maj. SUFANA MIRCEA de la securitatea Cîmpeni a I.J. Alba a M.I., căruia VOICULESCU i-a predat mai multe materiale informative, ofiţerul fiind mulţumit de activitatea acestuia.

Se poate observa că pîrîtul îşi folosea relaţiile cu securitatea cu scopul încălcării drepturilor altor persoane, cum e cazul cererii ca o anumită persoană să nu mai fie angajată în unităţi aparţinînd Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, şi că existau ofiţeri de securitate mulţumiţi de activitatea sa de informator.

Această mulţumire nu era însă unanimă. În rezoluţia pusă pe nota de analiză din 26.03.1980 (vol. I fila 144) se spune: „se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate” [vezi documentul (linc)]. Va exista cel puţin încă o confirmare despre cît de gură spartă (deci nevrednic de încredere) e Gelu Voiculescu pentru securitate: convorbirea telefonică pe care pîrîtul a avut-o în 17.07.1984 – convorbire interceptată de securitate. Conform transcrierii convorbirii (realizată de securitate), pîrîtul se laudă că „el nu este colaborator al miliţiei, ci al securităţii, ceea ce e cu totul altceva” (vol. 6 fila 354) [vezi documentul (linc)]. În ciuda existenţei unor securişti precum lt-maj. Sufana Mircea care se declarau satisfăcuţi de informatorul Voiculescu, în general securitatea n-a avut încredere în acesta.

OUG 24/2008 consideră relevant pentru calitatea de colaborator al securităţii furnizarea de informaţii acesteia, nefiind o condiţie necesară ca Securitatea să fi manifestat încredere faţă de respectivul colaborator.
În 24 septembrie 1985 pîrîtul furnizează informaţii despre cetăţeanul dominican Odalis Perez (vol. I filele 236-240), relatînd despre cercul de cunoscuţi şi prieteni ai acestuia, inclusiv despre persoanele cu care întreţine relaţii intime (încălcarea dreptului la viaţă personală). Ar putea exista scuza că relatările au fost furnizate cînd era anchetat pentru înşelăciune în paguba avutului obştesc, dar acea anchetă n-a avut caracter politic, ci de drept comun.

În concluzie, pîrîtul a dat Securităţii informaţii despre activităţi sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist (înfiinţarea de cercuri yoga fiind o astfel de activitate în condiţiile interzicerii acelor cercuri de către regim; deasemenea ţinerea de conferinţe pe diferite subiecte), vizînd prin aceste informaţii să îngrădească drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, precum dreptul de liberă exprimare, dreptul de asociere, dreptul de întrunire, dreptul de împlinire profesională, dreptul la imagine, dreptul la viaţă personală. Faptul respectiv a fost sesizat de altfel chiar şi de Direcţia Juridică a CNSAS, care în avizul ei se pronunţă pentru stabilirea calităţii de colaborator al securităţii pentru domnul Voican Voiculescu [vezi documentul (linc)]. E vorba aici de o constatare care nu implică nici un fel de incriminare, fiind de notorietate faptul că în statul român securiştii şi colaboratorii acestora se bucură de stimă şi apreciere la nivel înalt.

Sursa: Blogul lui Marius Mioc

Vă recomandăm pe aceeaşi temă şi:
Gelu Voican Voiculescu - prins din nou cu minciuna
La 20 de ani de la mineriadă "anticomunistul" Victor Roncea a ajuns sluga masonului neocomunist Gelu Voican Voiculescu
Dezvaluiri senzationale in Evenimentul zilei despre Gelu Voican Voiculescu coordonatorul si tortionarul sef al Securitatii postcomuniste
Nou articol al Mirelei Corlatan despre contestarea deciziei CNSAS referitoare la Gelu Voican Voiculescu
Înainte de a-l turna la Securitate, Gelu Voican Voiculescu a încercat să-l racoleze pe Gregorian Bivolaru în francmasonerie - prima parte
Înainte de a-l turna la Securitate, Gelu Voican Voiculescu a încercat să-l racoleze pe Gregorian Bivolaru în francmasonerie - PARTEA A DOUA
ADEVERINŢA Nr. 1245/23.02.2010 eliberată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.)
Filmul „În căutarea Adevărului” – Sophrozin studio, 2009
Cartea „Reprimarea Mişcării Yoga în anii ’80” - Gabriel Andreescu, Editura Polirom 

marți, 25 septembrie 2012

Miting de protest la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva judecatorului Ionuţ Matei

Niciun comentariu :
Astăzi 25 septembrie 2012 în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut loc un miting de protest împotriva modului partinitor, neprofesional şi plin de rea-credinţă în care judecătorul Ionuţ Matei conduce şedinţele de judecată din dosarul înscenat mentorului MISA. Deşi organizatorii au anunţat că la miting doresc să vină circa 200 de persoane, Primaria municipiului Bucureşti a autorizat participarea a doar 20 fără a folosi o staţie de sonorizare, motivaţia fiind spaţiul mic de pe trotuarul aflat vizavi de clădirea ÎCCJ. În aceste condiţii participanţii au recurs la o modalitate extrem de originală de protest. Vom reveni cu detalii şi imagini inedite de la protest.
Despre câteva dintre ilegalităţile judecătorului Ionuţ Matei puteţi citi în articolul: Procesul lui Gregorian Bivolaru la ÎCCJ, o batjocură şi o caricatură de justiţie (1) 


Citeşte şi:
Marţi 9 OCTOMBRIE 2012, începând cu ora 09.00 a avut loc o nouă rundă în meciul dintre justiția română și Gregorian Bivolaru!
Declaraţii despre ultimul termen al procesului lui Gregorian Bivolaru de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 9 octombrie 2012

Dosarul lui Gregorian Bivolaru a fost fabricat de procuratură la comanda securităţii comuniste. Este un caz bizar şi unic în justiţia europeană. Acestea sunt afirmaţiile generalului de brigadă Dan Voinea, fost şef al secţiei parchetelor militare, care în urma anchetei declanşate pentru a aduce lumină în acest dosar, a fost demis din funcţia pe care o deţinea. Recent doi dintre autorii abuzurilor din cazul Gregorian Bivolaru-MISA, procurorul George Bălan şi comisarul Vlad Mihai, au început să fie cercetaţi pentru practicile lor ilegale şi abuzive într-un caz în care sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi folosirea ilegală a unor informaţii clasificate. În acelaşi dosar a ieşit la iveală implicarea în gruparea de criminalitate organizata formată din magistraţi şi a unei judecătoare, Georgeta Barbălată, de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pentru detalii urmăriţi mai multe dezvăluiri ale fostului procuror Dan Voinea despre faţa întunecată a SRI, moştenire a Securităţii comuniste.

joi, 20 septembrie 2012

Meditaţii şi rugăciuni colective pentru pacea lumii în 21 septembrie

Niciun comentariu :
Diferite organizaţii din întreaga lume şi-au propus să organizeze în acest an, de Ziua Internaţională a Păcii, cea mai mare rugăciune şi meditaţie colectivă dedicată păcii planetare (http://www.bethepeace.com/).


Ziua Internaţională a Păcii a fost sărbătorită pentru prima dată în 1981, atunci când Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat ziua de începere a sesiunii de toamnă a ONU ca fiind „ziua internaţională a păcii” – de regulă, aceasta era a treia zi de marţi a lunii septembrie. Evenimentul, care a avut la început conotaţii strict propagandistice, este sărbătorit anual în jurul datei de 21 septembrie. În ultimii ani însă, tot mai multe organizaţii care militează pentru pace au urmărit să facă din această zi un eveniment planetar care să atragă cât mai mulţi oameni într-un efort global de a milita pentru pacea lumii, chiar şi într-un mod inedit: prin rugăciune şi meditaţie.

Pe lângă diferite evenimente publice organizate în sute de oraşe de pe glob, aceste organizaţii pacifiste ne propun tuturor să participăm la meditaţiile şi rugăciunile colective sincronizate la anumite ore precise: ora 0, ora 12 şi ora 24 (în 21 septembrie, ora New-York-ului). Aceste meditaţii şi rugăciuni sunt dedicate păcii planetare. Sincronizarea, conform orei locale din România, este la orele 7.00, 19.00 (în 21 septembrie) şi din nou 7.00 (în 22 septembrie).

sursa: yogaesoteric.net

vineri, 14 septembrie 2012

CONFERINŢA de DESCHIDERE a CURSULUI DE YOGA pentru ANUL I, BUCUREŞTI 2012

Niciun comentariu :

Şcoala de yoga MISA este cea mai mare şcoală de yoga din România şi din Europa. Succesul acestei şcoli de yoga, atât în România cât şi în străinătate, se datorează unei abordări tradiţionale riguroase a sistemului yoga, a volumului mare de elemente teoretice şi practice studiate şi integrării coerente a valorilor şi practicilor yoghine în contextul cultural occidental.

Cursul nostru este un curs de YOGA integrală. YOGA integrală este o combinaţie inteligentă de metode specifice tradiţionale utilizate în vederea dezvoltării armonioase al fiecărui aspect al fiinţei umane: fizic, emoţional, mental, intelectual şi spiritual.

Tehnicile YOGA predate sunt simple şi la îndemâna fiecăruia. Acest curs se adresează atât începătorilor cât şi avansaţilor, deoarece conţine mult mai multe elemente practice tradiţionale decât veţi găsi în toată literatura YOGA din Occident.

Vă invităm să urmăriţi câteva Imagini de la Conferinţa de deschidere a anului I de yoga de anul trecut şi un clip despre concursul de yoga din cadrul Congresului International de Yoga de la Bucureşti care a avut loc în luna iunie a anului 2008:Conferinţa de deschidere a cursului de Yoga pentru anul I va avea loc MIERCURI 26 SEPTEMBRIE 2012 de la ora 19:00, la sala de curs PIPERA 1.

Cursul de Yoga pentru anul I (grupa I) se va desfăşura săptămânal, în fiecare miercuri, începând cu ora 18:30, la sala de curs PIPERA 1.
Primul curs
va fi miercuri, 3 octombrie 2012.


Vizualizare hartă mărită

Prin YOGA puteţi realiza:
- o sănătate excelentă,
- eliminarea pe cale naturală a stresului şi a oboselii,
- amplificarea inteligenţei şi umorului,
- o stare de dinamism şi eficienţă,
- o integrare armonioasa în familie şi în societate,
- cunoaştere aprofundată de sine,
- desăvârşire pe multiplele planuri ale fiinţei,
- trezirea capacităţilor benefice paranormale latente.

Cel mai adesea, tot ceea ce este esenţial, misterios, profund şi dumnezeiesc este invizibil pentru ochii noştri fizici. Pe măsură ce ne trezim şi ne deschidem din ce în ce mai mult sufletul, începem totodată să percepem, din ce în ce mai clar, cu ajutorul ochiului celui tainic al inimii. Iubirea intensă, profundă şi fără măsură ne este de un real folos în cadrul acestui proces de trezire gradată a ochiului inimii. În felul acesta, facem primii paşi pe calea ce conduce către înţelepciune.”
Profesor yoga Gregorian Bivolaru

vineri, 7 septembrie 2012

Cele 5 Legi Biologice ale Noii Medicini - O veche abordare a artei vindecării, reluată într-o nouă manieră (film documentar subtitrat în limba română)

Niciun comentariu :
Istoria omenirii este plină de oameni geniali care au promovat descoperiri cu adevărat revoluţionare sau au reinviat curente spirituale autentice menite să schimbe faţa şi destinul umanitaţii. Pionieratul lor a fost însă răsplatit de cele mai multe ori de către contemporani şi autorităţi cu valuri de calomnii şi violenţe, cu interminabile hărţuieli şi abuzuri, cu ani grei de detenţie sau internare forţată, iar uneori chiar cu asasinatul. Însuşi Mântuitorul Iisus Christos nu a fost cruţat; şi de atunci încoace o serie de oameni cu idei şi viziuni avangardiste pentru societatea în care au trăit au beneficiat de acelaşi "tratament". Amintim doar câţiva dintre ei: Galileo Galilei, Nikola Tesla, Wilhelm Reich, Viktor Schauberger, Padre Pio, Osho (Bhagwan Shree Rajneesh), Paul Pantone, Tullio Simoncini, Stanislaw Burzynski.

Nici Gregorian Bivolaru nu a făcut excepţie de la această regulă. Îndrăzneala sa de a studia şi a de a promova practicile spirituale yoghine în timpul celei mai criminale şi mai antispirituale dictaturi din istoria României nu a rămas fără urmări. Amintim că timp de zeci de ani regimul comunist de teroare a spălat creierele a milioane de români prin propaganda atee şi a trimis la moarte, în detenţie ori la muncă silnică sub eticheta de "duşman al poporului" orice căutător al Adevărului.

Ca şi cum nu ar fi fost de ajuns că sfida regimul prin practicile sale mistice, Gregorian Bivolaru a scos la lumină o serie de învăţături stravechi despre erotismul spiritual chiar în momentul în care dictatura intenţiona să controleze complet sexualitatea românilor transformând-o, prin renumitul decret nr. 770 din 1966 care interzicea avorturile, într-o fabrică de copii a Partidului Comunist. Pentru a ascunde metodele de evitare a sarcinii statul ceauşist a interzis publicaţiile de educaţie sexuală, iar cărţile despre reproducerea umană au fost clasificate drept secrete de stat, putând fi folosite doar de către specialişti, ca manuale medicale. În acest context dosarul pe care Securitatea i l-a înscenat profesorului de yoga pentru "deţinere de publicaţii pornografice", recunoscut între timp ca având un caracter politic, apare într-o cu totul altă lumină.

Ceauşescu nu ar fi putut impune politica antiavort ce a provocat mutilări genitale, traume sexuale şi un mare număr de decese în rândul femeilor care au încercat să avorteze în clandestinitate, din cauza condiţiilor grele de viaţă, fără gaşca nomenclaturistă a activiştilor de partid şi a securiştilor. Această gaşcă s-a menţinut la putere şi după aşa zisa cădere a comunismului, continuând totodată să-l persecute politic pe Gregorian Bivolaru şi profitând de lipsa educaţiei sexuale, de frustrarile şi de teama de sexualitate dobândite de români în cei 25 de ani de ceauşism, i-a instigat împotriva yoghinilor şi a mentorului lor. Referitor la acest subiect vom reveni în curând cu altă postare.

În cele ce urmează vă vom prezenta un caz oarecum similar de persecuţie a unui medic care a revoluţionat medicina, cel al doctorului Ryke Geerd Hamer, fondatorul GNM (German New Medicine).

Povestea lui Ryke Geerd Hamer
Ryke Geerd Hame s-a născut în 1935 în Frisia – Germania şi a studiat medicina şi teologia la Universitatea din Tübingen. La vârsta de 26 de ani, a primit licenţa de a practica medicina. În 1972 doctorul Hamer şi-a încheiat specializarea în medicină internă şi a început să lucreze ca internist la clinica Universităţii din Tübingen, ocupându-se de pacienţii bolnavi de cancer. Împreună cu soţia sa – Sigrid Hamer – care era şi ea medic, a inventat o serie de aparate medicale. Cu banii câştigaţi în urma patentării invenţiilor sale, s-a mutat împreună cu familia în Italia, unde, pe lângă munca sa de la clinică, trata gratis bolnavii din suburbiile Romei.

În 18 august 1978, fiul său Dirk este accidentat grav şi în 7 decembrie moare în braţele tatălui său. La scurt timp doctorul Hamer este diagnosticat cu cancer testicular. Astfel acesta ajunge să facă importantele descoperiri medicale, care vor revoluţiona medicina. În octombrie 1981 doctorul Hamer îşi prezintă descoperirile Universităţii din Tübingen ca teză de post-doctorat. Însă, Universitatea îi respinge munca şi refuză să îi evalueze teza, situaţia sa devenind astfel un caz fără precedent în istoria Universităţii. La scurt timp, doctorul Hamer a primit un ultimatum din partea clinicii Universităţii: ori renunţă la teoriile sale, ori contractul de muncă nu îi va mai fi reînnoit. Acesta a ales să re retragă, continuându-şi cercetările. Mai multe încercări de a-şi deschide o clinică privată au eşuat. Scrisorile către autorităţi ale pacienţilor doctorului Hamer au rămas fără răspuns.

În 1985, după 29 de ani de căsnicie şi după ce a crescut patru copii, Sigrid Hamer a murit. Hărţuirile doctorul Hamer au culminat în 1986, când o instanţă i-a interzis să mai practice medicina. În ciuda faptului că descoperirile sale ştiinţifice nu a fost niciodată contrazise, doctorul Hamer a pierdut la 51 de ani dreptul de a practica medicina, pentru că a refuzat să renunţe la cercetările sale despre originea cancerului şi a refuzat să se conformeze principiilor medicinii clasice. Fără licenţă medicală, doctorul Hamer s-a bazat pe un alt medic pentru a obţine tomografii şi date despre pacienţii săi. În 1987 acesta analizase deja peste 10.000 de cazuri şi astfel avea baza practică pentru a-şi susţine descoperirile. Între timp, presa şi sistemul medical nu s-au dat în lături de la nimic pentru a-l ataca şi a-i minimaliza descoperirile. Tabloidele şi „experţii” medicali l-au catalogat pe Hamer drept şarlatan, vindecător auto-proclamat, lider de cult, şi chiar un criminal nebun care ar fi refuzat bolnavilor săi tratamentul convenţional „salvator”.

În 1997, dr. Hamer a fost arestat şi condamnat la 19 luni de închisoare, pentru că a tratat trei persoane fără a avea licenţă de medic. Când doctorul Hamer a fost arestat, poliţia a cercetat dosarele pacienţilor săi. Unul dintre procurorii care conducea ancheta împotriva sa a recunoscut în timpul procesului că, după cinci ani, din cei 6.500 de pacienţi cu cancer în ultima fază ai dr. Hamer, 6.000 sunt încă în viaţă. În mod ironic, oponentul său a oferit statisticile care dovedesc succesul extraordinar al Noi Medicini Germane. Pentru a vă face o idee, în cazul tratamentelor oferite de medicina convenţională pentru bolnavii cu cancer în ultima fază, rata de supravieţuire este sub 5%.

Până în ziua de azi, Universitatea din Tübingen refuză, în ciuda a două ordine judecătoreşti (din 1986 şi 1994) să testeze munca dr. Hamer. În mod similar, medicina oficială refuză să aprobe aplicarea descoperirilor făcute de dr. Hamer, în ciuda numeroaselor verificări realizate de către medici şi asociaţii profesionale.

În 9 septembrie 2004, dr. Hamer a fost arestat de la domiciliul său din Spania, în urma unei sentinţe date de o instanţă din Franţa, în lipsa acestuia. Acuzaţia era „propagandă realizată împotriva ştiinţei medicale şi instigare în favoarea Noii Medicini, cu scopul practicării sale”. A fost găsit vinovat de „fraudă şi practicarea ilegală a medicinei” şi condamnat la 3 ani de închisoare. După un an şi jumătate petrecut în detenţie într-o închisoare franceză, acesta a fost eliberat în februarie 2006. În martie 2007, dr. Hamer a fost obligat să părăsească Spania. Acesta trăieşte acum în Norvegia.

Mai multe despre munca doctorului Hamer puteţi afla de pe site-ul său.

Urmăriţi mai jos filmul documentar "Cele 5 Legi Biologice ale Noii Medicini Germane". După ce porniţi vizionarea apasaţi o dată pe butonul "cc" pentru a activa subtitrarea şi apoi încă o dată pentru a selecta limba română.

SINTEZA PRINCIPIILOR NOII MEDICINI GERMANE
Noua Medicină Germană® este un set de descoperiri şi principii care pune la baza apariţiei şi evoluţiei bolilor:
· principiile universale biologice;
· interacţiunea dintre cele 3 niveluri ale fiinţei umane: psihic, creier şi organe.

Noua Medicină Germană® priveşte corpul ca un întreg, în care psihicul este integratorul tuturor funcţiilor comportamentului şi a tuturor ariilor de conflict, iar creierul este calculatorul principal al tuturor funcţiilor comportamentale, ariilor de conflict şi organelor corespunzătoare acestora.
Noua Medicină Germană® este o ştiinţă a naturii, bazată pe 5 legi biologice care sunt aplicabile fiecărei boli ale oamenilor sau mamiferelor.

În Noua Medicină Germană®, boala nu este o eroare a naturii ci ea are o anume semnificaţie biologică. Boala evoluează pe baza unor programe ale naturii proiectate cu scopul de a-l ajuta pe individ să coopereze cu evenimentele apărute în viaţa lui sau să îl elimine pe baza mecanismelor de selecţie necesare evoluţiei grupului din care individul face parte.

Dr. Hamer a constatat faptul că moartea soţiei sale şi propriul lui cancer pot fi corelate cu împuşcarea şi apoi decesul fiului lor Dirk. Ca medic, cercetător şi şef al clinicii de oncologie din munhen, dr. Hamer a ajuns la următoarea concluzie: Un eveniment fizic poate crea un şoc conflictual biologic care se va manifesta în transformări vizibile ale creierului, şi poate conduce la schimbări măsurabile ale parametrilor sistemului nervos care la rândul lor pot produce creşterea unor tumori canceroase, ulceraţii, necroze şi perturbări funcţionale în organe specifice fiecărui tip de conflict biologic.

După 20 de ani de cercetare şi terapie a peste 31.000 de pacienţi, dr. Hamer a stabilit că un conflict-şoc biologic generează o fază de îmbolnăvire: rece, canceroasă sau necrotică, iar dacă conflictul este rezolvat, se trece la o fază de vindecare: caldă prin care procesele canceroase sau necrotice sînt inversate pentru a se autorepara ţesuturile afectate în faza de îmbolnăvire şi a restabili starea de sănătate optimă.

CELE 5 LEGI ALE NOII MEDICINI GERMANE® DESCOPERITE ŞI FORMULATE DE DR. HAMER:

1. PRIMA LEGE BIOLOGICĂ: regula de fier a cancerului:
A. Fiecare cancer sau afecţiune echivalentă cancerului are drept cauză: sindromul Dirk Hamer (DHS) generat de un şoc foarte grav, acut, dramatic şi izolat. Trăirea acestui confict-şoc are loc simultan la 3 niveluri (psihic, creier şi organ);
B. Tipul conflictului care a provocat DHS determină localizarea HH (cercuri concentrice vizibile pe tomografia computerizată) în creier şi a locului corespunzător într-un anumit organ în care va apare cancerul sau o afecţiune echivalentă cancerului;
C. Continuarea conflictului la nivel psihologic determină evoluţia hh în creier şi a cancerului sau a afecţiunii echivalente cancerului în organul corespunzător locului apariţiei HH

2. A 2-A LEGE BIOLOGICĂ: fiecare afecţiune generată de un conflict-şoc are o evoluţie în 2 faze:
A. Faza de conflict activ (de îmbolnăvire) în care sistemul nervos autonom simpatic este activat, şocul continuă cu preocupare continuă faţă de evenimentul declanşator şi produce o stare de tensiune şi nelinişte însoţită de pierdere în greutate, apar dificultăţi la adormire şi tulburări ale somnului. Nopţile devin lungi, extremităţile sînt reci şi leziunile sau tumorile apărute continuă să se dezvolte;
B. Faza conflict rezolvat (de autovindecare) în care sistemul nervos autonom parasimpatic şi sistemul vagal sunt activate însoţite o stare de epuizare şi somnolenţă şi dermă + extremităţi calde. În această fază procesele apărute pe timpul fazei de îmbolnăvire sunt reversate: tumorile sunt remise sau capsulate, iar leziunile de tip necroză sau ulcer sunt înlăturate prin regenerarea naturală a ţesuturilor afectate de acestea. La sfârşitul acestei faze de autovindecare, ţesuturile şi organele afectate sunt refăcute complet şi deseori devin mult mai rezistente decât au fost înainte de apariţia conflictului-şoc, iar persoana are o stare generală mai bună şi devine mai înţeleaptă decât înainte de a se fi îmbolnăvit.

3. A 3-A LEGE BIOLOGICĂ: Sistemul Ontogenetic al Tumorilor şi bolilor echivalente cancerului:
A. Un anumit tip de conflict afectează un anumit nivel embrional, care la rândul lui generează hh (inele concentrice) într-o anumită zonă a creierului, afectând un anumit organ ce corespunde nivelului embrional cu o formaţiune histologică specifică acelui nivel;
B. Conflictele care generează hh în zona creierului arhaic (creierul ancestral generat din endoderm şi cerebelul generat din mesoderm) prezintă o multiplicare a celulelor în faza de îmbolnăvire (ca conflict activ) şi de distrugere (de către fungi şi micobacterii) sau încapsulare a tumorii în faza de vindecare (pcl post conflict), pe când conflictele care generează HH în zona creierului nou (cortex) determină o scădere a numărului de celule (necroze, ulcere) sau diminuare a funcţiilor până la disfuncţie completă (numite şi boli cancer echivalente) în faza de îmbolnăvire ca (conflict activ), urmate de multiplicarea celulelor, reconstrucţia organului (de către bacterii şi virusuri) afectat şi restabilirea funcţionării normale a acestuia în faza de vindecare (pcl post conflict);
C. Bolile cu cele 2 faze (îmbolnăvire şi vindecare) sunt funcţii biologice deosebite care ne permit să depăşim şi să ne redresăm funcţional după ce am fost confruntaţi cu probleme biologice neobişnuite sau neaşteptate generate de obicei de conflicte psihologice.

4. A 4-A LEGE BIOLOGICĂ: în faza de autovindecare (pcl post conflict) există o corespondenţă dintre grupurile de organe aparţinând uni anumit nivel embrionar şi grupurile de microbi aparţinând acelui nivel. Microbii nu sunt cei ce provoacă o anumită simptomatologie, ci dimpotrivă, ei sunt cei ce participă la autovindecare. Ei sunt comandaţi de către creier: la comanda creierului, microbii patogeni devin, prin dezactivare, microbi apatogeni şi se retrag într-o anumită parte a organismului, iar în faza de autovindecare (pcl post conflict)vor fi chemaţi şi reactivaţi pentru a repara organul afectat.

5. A 5-A LEGE BIOLOGICĂ. Chintesenţa: semnificaţia biologică a fiecăruia din programele biologice speciale ale naturii (bolile cu cele 2 faze: îmbolnăvire – conflict activ şi autovindecare – post conflict). Spaniolii au numit noua medicină germană®: la medicina sagrada ( medicina sacră) . Conform acestei legi boala nu este o eroare fără rost a naturii sau biologiei, ci un program special creat de natură, de-a lungul a milioane de ani de evoluţie, pentru a permite organismelor să depăşească funcţionarea standard (de zi cu zi) şi să poată face faţă unor situaţii de urgenţă excepţionale sau neobişnuite. Un exemplu: cancerul osos este faza de vindecare a necrozei osoase care însoţeşte conflictul de auto-subevaluare. În faza de îmbolnăvire( pe timpul conflictului de auto sub evaluare) are loc un proces biologic de osteoliză (diminuarea celulelor osoase). Când conflictul de auto-subevaluare este rezolvat în mintea pacientului, organismul trece în faza de autovindecare (post conflict): apare o anemie care previne distrugerea oaselor slăbite pe timpul conflictului, începe recalcifirea (diagnosticată eronat ca fiind cancer osos), continuă anemia, apar durerile osoase şi se instalează o stare leucemică (toate acestea având ca scop imobilizarea corpului până la vindecare completă). Toate acestea dispar pe cale naturală când structura osoasă este complet refăcută, iar rezistenţa osului va fi mai mare decât înainte de a fi început faza de îmbolnăvire. Prin acest dublu mecanism îmbolnăvire – autovindecare, natura îmbunătăţit şansa de supraveţuire a celui care şi-a rezolvat conflictul de auto sub evaluare. Dacă persoana nu îşi rezolvă conflictul de auto-subevaluare, va fi eliminată din grup.

TERAPIILE VIITOARE SPECIFICE NOII MEDICINI GERMANE®:
1. Pacientul va deveni “şeful absolut” al tratamentului şi procedurilor de autovindecare a bolii sale, el nu va mai fi tratat, ci se va trata singur, iar relaţia dintre pacient şi medic va fi complet regândită şi redefinită;
2. Se vor folosi mult mai puţine medicamente;
3. Se vor baza pe înţelegerea de către pacient a cauzei care a provocat conflictul şi implicit boala;
4. Pacientul împreună cu medicul vor găsi împreună cea mai bună rezolvare a conflictului generator al bolii şi vor stabili cea mai bună strategie de evitare a acestui conflict pe viitor de către pacient.

Citiţi şi:
O veche abordare a artei vindecării, reluată într-o nouă manieră – Noua Medicină Germană
Noua Medicina Germana, o Revolutie in medicina
Fiinţa umană îşi poate controla stările psiho-mentale controlându-şi undele cerebrale
Puterea vindecătoare a stărilor benefice

miercuri, 5 septembrie 2012

Paramahansa Yogananda - despre rugăciune

Niciun comentariu :
“Atunci când te rogi lui Dumnezeu, fă-o din tot sufletul tău. Spune cu adevărat ceea ce simţi. Nu ceea ce crezi tu că El ar dori să simţi. Fii total sincer faţă de El, pentru că nu ai cum să îi ascunzi trăirile tale interioare. O rugăciune intensă conferă o mare forţă mentală. Gândurile tale vor fi atunci focalizate şi centrate asupra Sa. Fără sinceritate, aceasta nu va avea loc. Dacă nu simţi nici un fel de stare de devoţiune, roagă-te Lui astfel: “Dumnezeu, ajută-mă să te iubesc“

El este pentru tine ceea ce tu ai cu adevărat nevoie şi va face pentru tine mult mai multe lucruri decât îţi poţi imagina.

Înainte de toate, caută-L pentru El însuşi, pentru dragostea Lui. Roagă-L: “Tată, revelează-mi-Te!”. Dacă îl vei chema în acest fel plin de sinceritate, cu siguranţă întotdeauna va fi alături de tine.

Nu te ruga niciodată cu atitudinea unui cerşetor. Nu uita nici o clipă că eşti copilul lui Dumnezeu. Copilul lui fiind, ai drept asupra comorilor Sale. Roagă-te fiind convins că te ascultă, deoarece cu siguranţă îţi va îndeplini toate rugăminţile dacă te vei ruga Lui plin de dragoste. (…)

O credinţă fermă şi iubirea sunt elementele cele mai importante în rugăciune. (…)

Cum să-L iubeşti pe Dumnezeu? Iubeşte-l aşa cum un sărac iubeşte banii, aşa cum un înecat tânjeşte după o gură de aer, aşa cum o fiinţă rătăcită în deşert tânjeşte după o cană de apă. Iubeşte-l cu înflăcărarea primei iubiri a tuturor îndrăgostiţilor.

Atunci când vei învăţa să-L iubeşti din toată inima Ta, atunci îl vei găsi. Doar atunci vei fi cu adevărat yoghin, fiinţă ce a atins uniunea cu Dumnezeu.“
***
Odată Yogananda l-a întrebat pe Oliver Black, unul dintre cei mai avansaţi discipoli direcţi: “Oliver tu te rogi?”. Yogacharya i-a răspuns: “Da Maestre, cred că mă rog aproape tot timpul”. Yogananda i-a spus atunci: “Data viitoare când te rogi, roagă-te ÎN Dumnezeu şi nu LA Dumnezeu”. Oliver Black a mărturisit că acest mod de a acţiona a avut cel mai copleşitor efect asupra modului în care s-a rugat începând din acel moment.


Citeşte şi:
Paramahansa Yogananda
Iubirea Divină - Paramahamsa Yogananda
Reînvierea marelui yoghin Sri Yukteswar şi revelaţiile sale uluitoare - Fragment din celebra lucrare “Autobiografia unui yoghin” de Swami Yogananda

duminică, 2 septembrie 2012

Europa strigă adevărul, România se face că n-aude: criza democraţiei din România readuce în atenţia presei internaţionale cazul MISA

Niciun comentariu :
Presa daneză prezintă din nou cazul MISA ca fiind o flagrantă încălcare a drepturilor omului ce pune sub semnul întrebării statutul de stat european al României

În timp ce autorităţile române caută să ascundă sub preş adevărurile incomode despre persecuţiile la care au fost supuşi profesorul de yoga Gregorian Bivolaru şi sute de membri şi cursanţi MISA, peste hotare acest caz atrage din ce în ce mai mult atenţia presei, a activiştilor organizaţiilor non-guvernamentale şi a zeci de europarlamentari. Vă prezentăm mai jos un articol apărut pe 19 iulie în Politiken, unul dintre cele mai respectate ziare daneze.

Cazul unei şcoli de yoga este cel mai important caz de violare a drepturilor omului din România
de Vibeke Sperling

Cazul MISA dovedeşte că România nu a întrerupt practicile obscure ale Securităţii din vremea lui Ceauşescu
Agenţi ai temutei Securităţi din timpul comunismului încă mai fac prăpăd din interiorul Guvernului României


Pe zi ce trece, UE devine din ce în ce mai sceptică în ceea ce priveşte capacitatea României de a îndeplini cerinţele unui stat constituţional, care să poată asigura respectarea drepturilor cetăţenilor săi. Iar acum, un membru al Parlamentului European a aruncat gaz pe foc prin întrebările pe care le-a adresat despre un caz care face în mod special de râs statul român.

Membrul Parlamentului European Rita Borsellino, respectată activistă pentru drepturile omului şi luptător împotriva Mafiei, întreabă Comisia Europeană: „Care este estimarea despre realitatea libertăţii spirituale în România şi care sunt acţiunile realizate pentru a se asigura această libertate spirituală pentru practicanţii de yoga din România?”. Cel puţin 30 de eurodeputaţi s-au angrenat direct în acest caz, printre aceştia numărându-se şi daneza Margrethe Auken (SF).

E vorba despre aşa-numitul caz MISA, în care o mişcare de yoga este acuzată, printre altele, de terorism. Acest caz s-a aflat în atenţia internaţională, şi în special în atenţia Uniunii Europene, încă de când fondatorul şi liderul mişcării, Gregorian Bivolaru, a primit azil politic în Suedia în anul 2005. Comisia Europeană a recomandat Guvernului României să respecte independenţa justiţiei, mai ales că numeroase instanţe inferioare l-au achitat pe Bivolaru.

În timpul întâlnirii de săptămâna trecută dintre liderul Comisiei Europene José Manuel Barroso şi premierul român Victor Ponta, cu privire la îngrijorările UE faţă de situaţia din România, s-a dezbătut de asemenea cazul MISA, din moment ce acest caz prezintă serioase violări ale drepturilor omului, într-o ţară membră a UE.

În 2004, şcoala românească de yoga a fost supusă unui raid antiterorist, executat de forţele speciale antitero, bazându-se pe acuzaţii false. În prezent, procurorul şef care s-a aflat în spatele acestor descinderi asupra MISA, George Bălan, este cercetat pentru abuz de putere în serviciu şi corupţie. Însă cazul în justiţie împotriva lui Bivolaru continuă, în ciuda azilului pe care acesta l-a primit în Suedia. Membri ai diferitelor grupuri parlamentare din Parlamentul European au semnat scrisori către Guvernul României, în care îşi exprimă îngrijorarea şi cer explicaţii despre felul în care sunt trataţi Bivolaru şi MISA. Amnesty International şi Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din România au emis în mod repetat rapoarte despre acest caz, care este privit ca cel mai mare scandal din România pe tema drepturilor omului.

Persecuţiile împotriva lui Bivolaru au început încă din timpul comunismului. În 1972, el a fost acuzat de răspândire de pornografie, însă a beneficiat de amnistie şi a fost eliberat înainte de a-şi ispăşi pedeapsa de un an de detenţie. În 1984, el a fost acuzat de conspiraţie împotriva liderului român Nicolae Ceauşescu. După revoluţia română din 1989, practica yoga, ilegală în timpul comunismului, a fost din nou permisă şi Gregorian Bivolaru, care a predat cursuri de yoga în secret până atunci, a fondat MISA, organizaţie care, printre altele, are ca obiect de activitate predarea cursurilor de filozofie cashmiriană şi de Ayurveda indiană. Cursurile au început în Bucureşti, însă curând s-au extins în întreaga ţară.

În martie 2004, procurorii şi serviciile secrete au început o campanie de presă împotriva MISA şi au fost trimişi soldaţi în locuinţe private ale unor practicanţi yoga pentru a îi percheziţiona. Bivolaru a fost acuzat de fraude fiscale. Cum se face că aceste acuzaţii se întâlnesc mereu şi mereu în ţările foste comuniste care suferă de o absenţă a democraţiei? Bivolaru este încă pus sub acuzaţie pentru alte opt infracţiuni, printre care sex cu minori şi părăsirea ilegală a ţării. Oare chiar este posibil să părăseşti în mod ilegal o ţară UE?

După o serie de investigaţii cerute de către Bivolaru asupra trecutului său, în iulie 2011 justiţia română a stabilit că el a fost „persecutat politic” în timpul regimului comunist. După aceasta s-a aflat că unii jurnalişti au continuat cooperarea cu foşti agenţi ai temutei Securităţi din trecut, şi că aceşti agenţi sunt cei care s-au aflat în spatele campaniei împotriva practicanţilor yoga, care a continuat după căderea comunismului. Purtătorul de cuvânt al SRI, succesorul Securităţii, a recunoscut că agenţi ai Serviciului Român de Informaţii au lucrat în ultimii 16 ani ca jurnalişti sub acoperire, pentru a controla campania împotriva practicanţilor de yoga în general şi a lui Bivolaru în particular.

O comisie parlamentară din România a început o investigaţie în 2006, însă cazul împotriva MISA şi a lui Bivolaru a continuat, chiar dacă serviciile secrete aveau informaţia că foşti agenţi ai securităţii din timpul comunismului vroiau să dovedească faptul că acuzaţiile din acele timpuri sunt valabile şi acum. Aceasta ridică o întrebare asupra a câte fantome din trecut bântuie încă aparatul de stat român, din moment ce vechile acuzaţii nu au fost retrase.

Un alt detaliu grotesc al acestei întregi poveşti este că autorităţile din România au ales să numească acest caz „Operaţiunea Christ”. De multe ori verdictul final a fost amânat şi „operaţiunea” a fost aruncată de la o curte de judecată la alta. Acum Curtea Supremă din România a luat decizia uimitoare de a rejudeca acest caz de la capăt! Care e de fapt adevărata semnificaţie a acestui lucru, nu se ştie încă, dar ceva se pare că este clar. Cazul MISA a implicat cea mai mare acţiune a poliţiei de după Ceauşescu şi cazul MISA arată că România nu a încetat încă practicile vechii Securităţi din timpul dictatorului.

De aceea, cerinţele UE ar trebui să includă solicitarea fermă ca agenţii vechi să fie în sfârşit eliminaţi. Fără aceasta, un stat constituţional este de fapt doar un orăşel fantomă în mahalaua UE.
vibeke.sperling@pol.dk

Despre autoare:
Vibeke Sperling (1945 - ) este o jurnalistă şi scriitoare daneză consacrată, având o lungă carieră de corespondent peste hotare şi de editor de Politică Internaţională pentru cele mai mari instituţii de presă din Danemarca, precum Danmarks Radio, DR2, Dagbladet Information şi Politiken. Având ca domeniu de specializare Europa de Est, Sperling a devenit binecunoscută în media daneză şi europeană pentru reportajele ei făcute fără compromisuri pe temele injustiţiei sociale şi a analizelor inteligente asupra chestiunilor politice complicate legate de Blocul de Est. Vibeke Sperling a fost unul dintre puţinii jurnalişti consacraţi care încă din martie 2004 au îndrăznit să conteste corupţia atotcuprinzătoare din media şi din sistemul politic din România, în legătură cu cazul MISA şi cu gravele încălcări ale drepturilor omului comise faţă de membrii şcolii româneşti de yoga. Jurnalista a publicat mai multe articole despre acest caz între 2004 şi 2007. Între anii 1999 – 2002, Vibeke Sperling a fost numită membru special al consiliului de administraţie al DCHF, Centrul Danez pentru Studii asupra Holocaustului şi Genocidului.