"Sunt epoci în care nu poti inainta decat mergand contra curentului" - Mircea Eliade

Tehnici yoghine simple si unele metode traditionale

Secrete amoroase esentiale pentru cupluri

Top postari in ultimele 30 de zile

Programul meditațiilor din Tabăra spirituală de Ayurveda 2014


În perioada 23-31 iulie 2014 se desfăşoară Tabăra de Ayurveda, cu tema „Starea de regenerare complexă a fiinţei umane ce rezultă prin trăirea constantă şi profundă a unor stări lăuntrice benefice”. 

În cadrul programului acestei Tabere de Ayurveda au fost incluse 50 de exemplificări spirituale. Înainte de realizarea a 24 dintre cele 50 de meditaţii vor fi prezentate anumite plante binefăcătoare cu proprietăţi vindecătoare.

La începutul programului fiecarei zile se va realiza câte o meditaţie a cărei temă reprezintă o premieră în cadrul taberelor de Ayurveda. Dimineaţa, programul de meditaţii se desfăşoară între orele 11.00 – 13.00 iar seara,  între 19.30 – 21.30.

La orele amiezii este integrată în fiecare zi câte o meditaţie de comuniune spirituală cu înţelepţii ayurvedici. La orele serii este integrată câte o exemplificare a câte unuia dintre cele şase Principii universale ale cunoaşterii esoterice din Ayurveda, la care se adaugă, la final, o meditaţie de sinteză.

În data de 27 iulie, duminica, se vor realiza meditaţii cu unele aspecte legate de procesele profunde de regenerare ale fiinţei umane.

Meditaţiile din această tabără vor fi transmise şi pe MISA TV. Vă dorim succes şi vă aşteptăm cu relatări!

Sursa: MISA TV 


Programul meditațiilor din Tabăra spirituală de Ayurveda 2014

Tema Taberei de Ayurveda 2014: Starea de regenerare complexă a fiinţei umane ce rezultă prin trăirea constantă şi profundă a unor stări lăuntrice benefice

MIERCURI, 23 IULIE

19:00 – 19:15 Meditaţie: Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor tuturor acţiunilor binefăcătoare ce vor fi realizate de noi în această Tabără spirituală de Ayurveda

19:30 – 20:00 Meditaţie: Manifestarea câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2014

20:15 – 20:45 Meditaţie: Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului Spiritual

21:00 – 21:30 Meditaţie: Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării divin inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl

21:30 – 21:35 Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl


JOI, 24 IULIE

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală în premieră: Energia tainică, atotcuprinzătoare şi misterioasă a iubirii ce provine de la Dumnezeu

11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Starea inefabilă de iubire necondiţionată ce conduce la trezirea sufletului

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Brahma, aspectul lui Dumnezeu de Creator al Universului

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Starea sublimă de dinamism amoros euforic

20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea de plenitudine eneergetică la nivelul lui vishuddha chakra ce permite apariţia fenomenelor de translaţie temporală

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii tainice a Principiului universal al similitudinii (Samanya-Padartha) sau, altfel spus, Legea Rezonanţei Oculte

21:30 – 21:35 Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl


VINERI, 25 IULIE  

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală în premieră: Puterea ocultă profund regeneratoare a iubirii dumnezeieşti

11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Starea de iubire trăită simultan în mai multe dimensiuni astrale

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Daksha, ipostaza divină a lui Brahma prin care se manifestă intenţia Sa creatoare în cadrul Manifestării Dumnezeieşti

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Starea constantă şi temeinică de aprofundare a cunoaşterii spirituale

20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea sublimă de libertate ce rezultă în urma transcenderii individualităţii

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorului ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii tainice a Principiului universal al diferenţierii manifestărilor subtil-vibratorii (Vishesha-Padartha)

21:30 – 21:35 Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl


SÂMBĂTĂ, 26 IULIE  

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală în premieră: Invocarea plină de umilinţă şi aspiraţie spirituală a iertării dumnezeieşti

11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Starea tainică şi pregnantă de receptivitate mentală elevată

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu cei doi Ashvinii, inspiratorii divini ai tuturor practicienilor ayurvedici plini de dăruire şi de aspiraţie spirituală

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Starea misterioasă sublimă de erotism transfigurator

20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea sublimă de orgasm trăită la nivelul lui vishuddha chakra

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii tainice a Principiului universal al substanţialităţii (Dravya-Padartha)

21:30 – 21:35 Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl


DUMINICĂ, 27 IULIE  

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Conştientizarea unui proces subtil-energetic paranormal de regenerare trupească la nivel cellular, realizat prin intrarea într-o inefabilă stare de rezonanţă ocultă cu energia subtilă orgasmatică macrocosmică

11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Revelarea prin intermediul Graţiei lui Dumnezeu Tatăl a stării spirituale de integrare divină ce este necesară pentru realizarea cu succes a procedeelor ayurvedice de regenerare a potenţialului longeviv (rasayana)

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra, cel care, fiind angrenat în calitate de protector divin al tuturor discipolilor căii spirituale, a revelat oamenilor unele aspecte fundamentale ale Ştiinţei Vieţii - Ayurveda

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Conştientizarea în propriul univers lăuntric a unui amplu proces de vindecare subtil-energetică generat prin intermediul modulării armonioase în fiinţă a câmpului subtil-energetic specific al particulelor centurii fotonice

20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Conştientizarea în propriul univers lăuntric a unui proces de vindecare subtil-energetică ce rezultă prin intermediul declanşării în fiinţă a unei inefabile stări de rezonanţă ocultă cu energia subtilă specifică a particulelor timpului - cronomii

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii Principiului tainic universal al ordonării calitative (Guna-Padartha)

21:30 – 21:35 Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl


LUNI, 28 IULIE  

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală în premieră: Puterea profund regeneratoare a stării inefabile de puritate

11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Starea tainică de iubire cosmică infinită

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală cu Bharadvaja, înţeleptul yoghin care a asimilat Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) printr-o iniţiere excepţională ce i-a fost oferită de către Marele Zeu Indra

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Starea model de eficienţă în acţiune

20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea de încredere în sine care este generată prin dinamizarea armonioasă a lui manipura chakra

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii tainice a Principiului universal al acţiunii (Karman-Padartha)

21:30 – 21:35 Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl


MARŢI, 29 IULIE

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală în premieră: Starea triumfătoare de optimism

11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Trezirea capacităţii superioare de coordonare divin integrată

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul Atreya, cel care a expus Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) într-o formă perfect accesibilă oamenilor

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Starea spirituală de dinamizare supramentală ce conduce la trezirea clarviziunii

20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea de creativitate divină manifestată în sfera cauzală

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a realităţii tainice a Principiului universal al simultaneităţii inseparabile (Samavaya-Padartha)

21:30 – 21:35 Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl


MIERCURI, 30 IULIE

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală în premieră: Starea de regenerare profundă a fiinţei ce survine prin trezirea şi ascensiunea energiei fundamentale Kundalini Shakti

11:45 – 12:15 Exemplificare spirituală: Starea pregnantă şi profundă de discernământ spiritual

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Shiva în ipostaza de Vindecător Divin

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Realitatea tainică a antimateriei şi a antiparticulelor

20:15 – 20:45 Exemplificare spirituală: Starea sublimă de nemărginire a lui Dumnezeu

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Revelarea cu ajutorul ghidării intuitive a lui Dumnezeu Tatăl a înţelegerii sintetice a celor şase Principii universale ale cunoaşterii esoterice din Ayurveda (Shad-Padartha)

21:30 – 21:35 Manifestarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu Tatăl


JOI, 31 IULIE

10:00 – 10:20 Meditaţie: Starea de recunoştinţă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Divină ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda

10:30 – 10:50 Meditaţie: Meditaţie de recunoştinţă faţă de Ghidul Spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda

11:00 – 11:30 Meditaţie: Starea de comuniune spirituală profundă cu Dumnezeu Tatăl

11:40 – 12:00 Meditaţie: Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2014

Sursa : yogaesoteric.net

Țările BRICS s-au săturat de FMI și Banca Mondială. Își fac propria bancă de dezvoltare

Liderii statelor BRICS vor semna un acord cadrul privind crearea unui fond de rezerve valutare și o nouă Bancă de Dezvoltare, a anunțat ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov.


Documentul va fi semnat în timpul summit-ului BRICS din Brazilia, care va avea loc pe 15 iulie. Scopul creării acestui fond este asigurarea sprijinului financiar în cazul unei reduceri drastice a rezervelor valutare în oricare din țările participante. Volumul lui de 100 de miliarde de dolari se va forma din contribuțiile țărilor BRICS. 41 de miliarde vor fi oferite de China, câte 18 de Rusia, India și Brazilia. 5 miliarde va aloca Africa de Sud. Volumul ajutorului care poate fi oferit este limitat de suma contribuției. Dacă una din țări se va confrunta cu probleme de scurgere de capital și va fi supusă presiunii pe piața valutară, ea poate primi imediat până la 30% din cota sa. Restul asistenței poate fi acordat numai dacă în țară există programul de stabilizare al FMI.

Experții relevă că în cazul unei crize globale, noul fond de rezerve valutare nu va salva țările BRICS. Însă, în condițiile instabilității piețelor de capital din țările participante este totuși bine să existe un fel de „mini-FMI”, pentru a reacționa rapid la greutățile financiare locale, consideră analistul Igor Nikolaiev.

„Evident, 100 de miliarde de dolari nu este o sumă prea mare. Dacă ne vom aminti anii de criză 2009-2009, de exemplu în Rusia, fondul de rezervă a „slăbit” doar într-un an cu 118 miliarde de dolari. De aceea dacă undeva vor apărea probleme, mijloacele financiare ale fondului de rezerve valutare al BRICS vor fi de ajuns doar pentru o singură țară. Însă, așa ceva este mult mai bine decât nimic”.

Concomitent cu fondul de rezerve valutare este înființată și o nouă Bancă de Dezvoltare. Ea va oferi mijloace financiare pentru proiecte de infrastructură pe teritoriul țărilor participante. În capitalul inițial, țările BRICS vor aloca câte 2 miliarde de dolari în bani reali, încă 40 de miliarde de dolari vor fi alocați sub formă de garanții. Apoi, acești bani vor fi folosiți pentru atragerea de capital pe piețele internaționale. Sediul băncii se va afla la Shanghai.

Potrivit analiștilor, deschiderea noii Bănci de Dezvoltare și fondul de rezerve valutare vor extinde posibilitățile companiilor din BRICS în sfera atragerii capitalului. Deseori ele sunt refuzate de țările G7. Țările BRICS au subliniat în repetate rânduri caracterul inechitabil al împărțirii cotelor FMI, care este angajat politic și este de fapt un instrument de influență al SUA. Asta înseamnă că în caz de necesitate mijlocele de împrumut ale altor state se vor afla într-o dependență directă de factorii politici. De aceea decizia țărilor BRICS referitoare la organizarea unor structuri proprii, similare cu FMI și Banca Mondială, este absolut logică.
 

Sursa: Vocea Rusiei

Câmpul magnetic al Terrei din ce în ce MAI SLAB. Efectele asupra planetei pot fi DEVASTATOARE!


Câmpul magnetic care ne protejează de radiaţiile ucigătoare din spaţiu începe să slăbească. Experţii nu cunosc cauzele acestui fenomen, dar au observat că acest câmp magnetic slăbeşte neuniform, doar anumite zone fiind afectate, în timp ce altele rămân protejate.

Slăbirea câmpului magnetic este monitorizată de ani de zile, dar cele mai bune măsurători au fost obţinute în noiembrie 2013, după lansarea celor trei sateliţi Swarm ai ESA.

Astfel, polii magnetici ai planetei se deplasează cu o rată medie de 15 km/an, iar în ultima perioadă această deplasare s-a accelerat.


O dată la câteva milioane de ani, polii magnetici se inversează, iar acest lucru ar putea să se întâmple în viitorul nu foarte îndepărtat. Polul nord magnetic, aflat acum în Canada, se deplasează spre Siberia.

În prezent, s-a observat o slăbire a câmpului magnetic deasupra Americii de Nord, iar dacă fenomenul se va accentua efectele pot fi destul de grave.

Regiunile care nu vor mai fi protejate vor fi expuse la radiaţiile nocive ale Soarelui, dar şi la cele care vin de la supernove îndepărtate.

Slăbirea câmpului magnetic ar putea să se accentueze în următoarele mii de ani, lucru care va afecta sistemele de comunicaţii şi reţelele electrice, spun specialiştii.
Sursa: Newsar

Marea Britanie se alătură alianţei anti-dolar Rusia-China

La o lună după ce Rusia şi China au semnat o serie de acorduri bilaterale ce includ utilizarea rublei şi a yuanului în cadrul comerţului bilateral şi la trei săptămâni după ce Gazprom Neft a renegociat contractele cu 90% dintre clienţii săi astfel încât plăţile să se efectueze în monede alternative, Marea Britanie a semnat un contract cu China pentru începerea comerţului direct folosind numai lira sterlină şi yuanul.

Sistemul de Schimb pentru Comerţ Extern al Chinei (CFETS) a confirmat că lira şi yuanul vor fi schimbate direct fără să se mai folosească dolarul american drept monedă intermediară.


”Măsura va promova comerţul bilateral şi investiţiile dintre China şi Regatul Unit şi va facilita folosirea monedelor naţionale în acordurile comerciale trans-frontaliere”, a notat CFETS. China are de mult timp posibilitatea să facă comerţ cu Statele Unite folosind direct moneda naţională, iar recent a adăugat pe această listă ţări precum Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Canada, Rusia şi Malaezia.

Anunţul de miercuri a venit în timpul unei vizite a premierului chinez Li Keqiang în Marea Britanie, în cadrul căreia a semnat mai multe contracte bilaterale de afaceri. Marea Britanie se străduieşte să facă din Londra un portal al Europei, pe lângă Frankfurt şi Paris, pentru comerţul de peste ocean în yuani.

Planurile Moscovei şi ale Beijingului de a avansa monedele naţionale, excluzând dolarul, au fost anunţate de preşedintele rus, Vladimir Putin, în cadrul discursului susţinut la Forumul Economic Mondial de la St. Petersburg în luna mai.

Sursa: Epochtimes

DESCOPERIRE ULUITOARE! România a GĂSIT FORMULA pentru alimente fără E-uri


Cercetătorii români au reuşit să găsească înlocuitori pentru E-urile periculoase din alimente, însă producătorii nu sunt interesaţi. Descoperirea uluitoare constă în utilizarea cu succes a extractelor din scorţişoară şi plante medicinale, care au aceleaşi proprietăţi ca şi conservanţii chimici.

Pusă la pământ din cauza subfinanţării cronice îndelungate, iată că cercetarea românească încă mai produce. Oamenii de ştiinţă de la Institutul de Cercetări Alimentare (ICA) au reuşit să descopere că extractele din plante sunt o alternativă sănătoasă la conservanţii chimici folosiţi în aproape toate alimentele.

"Una dintre cercetările pe care le-am realizat şi le-am finalizat la ICA este înlocuirea conservanţilor E-uri cu extracte de scorţişoară, de exemplu, care au efecte mult mai bune de conservare şi nu schimbă nici gustul, nimic. Noi am avut rezultate în cercetare cam în acelaşi timp cu cele obţinute pe plan mondial. Am descoperit că extracte naturale din anumite plante pot înlocui conservanţii chimici atât de controversaţi, cum sunt sulfiţii, benzoaţii, precum şi nitraţii, nitriţii, care iarăşi sunt o mare categorie de conservanţi răi, cu efecte la fel de bune în ceea ce priveşte caracteristicile tehnologice, conservă la fel de bine produsele, dar nu sunt nocive. Avem şi experimente reuşite pe care le-am realizat la institut. Spre exemplu, am folosit extract de scorţişoară, rozmarin, plante medicinale, care pot înlocui cu succes aditivii alimentari chimici de sinteză, şi am obţinut aceleaşi rezultate ca şi când am fi folosit sulfiţi sau nitraţi. Am pus în salată proaspătă, cum ar fi cea de varză albă, de rucola, care se strică, în loc de sulfiţi, extracte naturale şi a stat foarte bine, a omorât microbii răi la fel ca şi celelalte, dar fără alte efecte secundare. Conservanţi se pun în toate salatele preparate care se vând la caserole, chiar şi în fasolea bătută şi în humus", ne-a declarat prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare.

Chimicalele ne omoară încet, dar sigur 
Conservanţii chimici de sinteză sunt printre cei mai contestaţi aditivi, aceştia crescând riscul de apariţie a unor forme de cancer. "Nitraţii şi nitriţii provoacă cianozarea la copiii mici, o dată îi luăm din apă, că-i poluată, şi o dată îi băgăm noi în alimente, iar la omul adult provoacă hipoxie celulară, care în final duce la boli cronice, de inimă, cancere şi ne omoară", ne mai spune prof. dr. Mencinicopschi. Acesta mai afirmă că ICA a realizat cu succes şi cercetări pentru înlocuirea coloranţilor de sinteză. "Coloranţii chimici de sinteză, în special cei azoici, începând cu 902, sunt consideraţi potenţial cancerigeni. Am descoperit extracte din coji de struguri şi afine care pot fi folosite în locul coloranţilor chimici. Problema este că acestea nu dau culori atât de vii şi nu sunt atât de stabile în timp, în schimb nu ne afectează sănătatea", ne-a mai precizat directorul ICA.

"Descoperirea nu a fost luată în seamă, pentru că nu au avut interes, interesul era să bage conservanţi de sinteză.", Prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi 

Sursa: ring.ro

Comercializarea copilăriei (Consuming Kids) - brainwashingul generatiilor viitoare


Cu titlul original “Consuming Kids”, acest film documentar pune în lumină practicile mașinăriei de marketing care le vinde copiilor și părinților lor orice, de la mâncare nesănătoasă, jocuri video violente până la produse educaționale fictive.

Bazat pe experiența profesioniștilor, dar și pe informațiile obținute din interiorul corporațiilor, filmul subliniază dezvoltarea extensivă a marketing-ului care are ca public țintă copiii.

Realizatorii documentarului ne arată cum specialiștii în marketing se folosesc de ultimele descoperiri în materie de psihologie, antropologie și neurologie pentru a-i transforma pe copiii americani în unul din cele mai profitabile grupuri de consumatori din lume.


Sursa

Adevărul iese la lumină – A cui victimă este Mădălina Dumitru?


Pentru prima oară de la evenimentele din martie 2004, Mădălina Dumitru, aşa-zisa victimă a lui Gregorian Bivolaru, care era minoră atunci când s-au petrecut evenimentele, şi Mirona Farcaşi, acuzată pe nedrept în acelaşi dosar, au fost invitate să participe la o emisiune în direct, pentru a-şi exprima punctul de vedere.

Alături de ele a fost prezent şi Costică Cojocaru, purtător de cuvânt MISA, care a fost de faţă la cele mai importante momente din istoria acestui dosar.

Emisiunea a fost transmisă în direct pe MISA TV joi, 19 decembrie 2013, ora 19,30, oferind o versiune a evenimentelor cu totul diferită de ceea ce a difuzat presa mainstream în toţi aceşti ani – cea adevărată.

Această emisiune poate fi pusă gratuit la dispoziţia oricărei televiziuni, pentru difuzare.


Sursa: MISA TV

Arhitectii inselaciunii

O cina secreta la care se aduna celebritati, dar si anonimi din toate secolele. Oameni ai puterii care au dispus fara tresarire de viata semenilor. Bogatasi, regi, politicieni, presedinti, revolutionari comunisti care isi scriau discursurile cu sangele a milioane de victime.

Imagineaza-ti ca se ridica o cortina si ii vezi pe toti. Deodata vezi ce se petrece in culisele acestei lumi. ti se inlesneste intalnirea cu istoria nemasluita a umanitatii.

Cartea aceasta iti arata cu nespusa claritate fapte si situatii despre care multa vreme s-a vorbit doar in soapta. Documentarea riguroasa face din ea un eveniment editorial. Mesajul pe care il poarta o transforma intr-un eveniment de constiinta. O ghidare brilianta catre descifrarea jocurilor intunecate ce vor sa tina in genunchi libertatea. Fara sorti de izbanda.

Pentru ca tu stii acum. Iar cunoasterea e putere. Ramane s-o folosesti pe deplin, ca sa-ti traiesti pe deplin libertatea.

Jüri Lina s-a nascut in Estonia ocupata de sovietici. A lucrat ca jurnalist, iar articolele si investigatiile sale n-au placut KGB-ului. Politia politica a vremii i-a interzis sa publice si l-a pus sub stricta supraveghere. A emigrat in Suedia unde a primit azil politic in 1979. A scris lucrari de referinta despre istoria Francmasoneriei si despre eminentele care trag sfori in spatele guvernelor. Amenintat de mai multe ori cu moartea, Jüri Lina nu s-a dezis de cercetarile sale. Nicio retea de distributie nu s-a incumetat sa preia cele 17 carti pe care le-a semnat el. Dar autorul le face cunoscute cu ajutorul internetului si mergand din om in om, ca un vanzator ambulant.

Fragment din cartea Arhitectii inselaciunii - Juri Lina

EXPLICATII INTRODUCTIVE

Cand am publicat cartea Under the sign of the Scorpion - Sub semnul Scorpionului, nu m-am asteptat sa se bucure de un mare succes. stiam ca majoritatea oamenilor si-au pierdut capacitatea de a gandi independent din cauza influentei enorme pe care o au francmasonii asupra scolilor, a presei si a altor institutii cheie. A devenit totusi clar faptul ca exista persoane care nu au fost convinse de toate minciunile si au inteles ca ceva nu este in regula cu societatea contemporana. Ele si-au dat seama ca in spatele procesului de distrugere care ne afecteaza pe toti se afla o putere malefica si simt nevoia sa afle mai multe despre asta. Acesti oameni au gasit raspunsurile pe care le cautau in cartea Sub semnul Scorpionului.

Cititori din numeroase tari au devenit interesati de trecutul Francmasoneriei internationale. Istoria inspaimantatoare si esenta acestei societati secrete le erau prea putin cunoscute. A aparut astfel nevoia unei carti care sa o completeze pe prima si sa prezinte clar activitatile, ideologia si istoria intunecata a Francmasoneriei. Astfel am ajuns sa scriu paginile de fata.

De-a lungul mai multor ani am adunat o sumedenie de documente, cunostinte importante si materiale rare, care nu au fost publicate niciodata in cartile obisnuite de istorie (cele aprobate oficial). Cu ajutorul noilor date iese la iveala o imagine complet diferita a marilor evenimente ale lumii. Este destul de dificil pentru o persoana sa se orienteze in lumea de astazi fara a cunoaste detaliile despre istoria adevarata a Francmasoneriei. Din acest motiv, am ales sa strang toate informatiile „uitate“ sau ascunse si astfel sa recreez adevarata istorie pe care conducatorii nostri masoni ne-au furat-o.

Civilizatia contemporana a esuat in multe domenii cruciale. Problemele noastre sunt agravate de faptul ca aceia care au inteles cauzele refuza sa vorbeasca. Altii nu au reusit sa vada situatiile evidente: forte economice ascunse au actionat din spatele scenei atent pictate si, fara sa li se opuna cu adevarat cineva, ne-au manipulat si ne-au impins in situatia disperata in care ne aflam acum. Ne-au indus teama si slabiciunea. De aceea dusmanii umanitatii au reusit in conspiratia lor tradatoare.

Fortele ascunse nu au putut sa actioneze liber fara sa stearga fapte importante din istoria noastra. Referindu-ma la aceste informatii ascunse, a fost posibil sa identific clar fortele masonice care au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a transforma lumea noastra intr-un adevarat iad.

Am fost agresati mental, fizic si genetic. Am inceput sa preferam intunericul luminii. Multi dintre noi au ales sa creada in miturile iluzorii ale francmasonilor si au asistat la lupta impotriva celor care au incercat sa scoata la iveala faptele reale. Prea multi dintre noi continua sa apere inca aceste forte intunecate. Ele sunt aproape de victorie acum. Iar aparatorii lor trebuie sa impartaseasca responsabilitatea pentru crimele impotriva umanitatii. Multi dintre noi am devenit victime ale francmasonilor si ale propriei noastre lacomii.

Aceasta carte incearca sa ofere o imagine de ansamblu a circumstantelor care au dus la problemele ingrijoratoare din cauza carora am suferit in ultimii 300 de ani.

Pentru a ne orienta, trebuie sa indraznim sa spunem adevarul despre aceste evenimente si persoane, in ciuda faptului ca cei responsabili au devenit mai puternici ca niciodata si neaga oficial implicarea lor in toate aceste grave, de neiertat crime impotriva umanitatii. Totusi, surse din interiorul Francmasoneriei nu ascund realitatea.

Voi prezenta astfel de fapte ascunse pentru ca orice cautator al adevarului sa poata trage concluzii uimitoare si sa descopere fata adevaratilor nostri tartori. A nu fi constienti de aceste lucruri este un rau in sine, pentru ca ignoranta serveste raul. Din aceasta cauza, conducatorii nostri vor sa credem ca lipsa de cunostinte cu privire la istorie si ignoranta in privinta secretelor naturii sunt dovezi ale cunoasterii adevarate.

Cei care nu studiaza diferitele aspecte ale conspiratiei nu vor putea intelege lumea. Pentru ei totul pare vag si misterios. Dar chiar si anticii spuneau: „Magna est veritas et praevalebit“ („Adevarul este maret si va triumfa“).

Francmasonii au fost dintotdeauna indragostiti de structurile sociale mari si de superstate. Au numit schimbarile sociale violente, cauzate de fapt de Marile lor Loji sub conducerea Marilor Maestri Masoni, „mari revolutii populare“. Psihologul elvetian Carl G. Jung spunea: „Cu cat mai cuprinzatoare sunt organizatiile, cu atat mai inevitabile sunt imoralitatea si prostia lor oarba.“ (Carl G. Jung, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, Darmstadt, 1928)

Avem de asemenea indicii despre ceea ce se va intampla in Uniunea Europeana – cea mai noua creatie a francmasonilor. Jung a spus in aceeasi carte: „Cu cat mai mare este o societate sau confederatie, cu atat mai mare este amalgamul factorilor colectivi tipici care vor atarna de prejudecatile conservatoare in detrimentul individului si cu atat mai mare este degradarea morala si spirituala a individului. “

Am fost fortati sa inghitim filozofii politice aparent diferite. De fapt, tot timpul ne-am confruntat cu aspecte ale uneia si aceleiasi ideologii – iluminismul propagat de Francmasoneria internationala. Doar indivizii nesiguri si doctrinele slabe trebuie sa recurga la violenta pentru a se afirma (comunismul, socialismul national s.a.).

Hilozoistii, cei care au urmat invataturile lui Pitagora, n-au recurs niciodata la violenta, dupa cum n-au facut-o nici budistii. Chiar si acest simplu fapt arata valoarea invataturilor lor filosofice, care pot ajuta sufletele aflate in cautarea adevarului. De aceea francmasonii dispretuiesc miscarile care reprezinta binele si cresterea spirituala.

Socialistii (servitorii cei mai eficienti ai francmasonilor) sunt deosebit de inclinati sa foloseasca violenta in incercarile lor de a anihila sufletul. Ei considera ca acest mod de a ucide este mai eficient si benefic – pentru ei – decat simpla omorare a trupului. Comunistii nu ajung nicaieri distrugand corpurile oamenilor. Socialistii ne vaneaza sufletele sub simbolul Illuminati si al Francmasoneriei. Autorul francez Romain Rolland avertiza: „Dintre toti, ucigasii sufletului sunt cei mai rai“.

Socialistii stiu foarte bine ca falsificarea istoriei duce la o societate fara istorie. Socialistul rus Alexander Herzen spunea in anii 1850: „Nimic nu e mai respingator decat o falsificare a istoriei la ordinele celor de la putere.“ Marx a punctat una dintre cele mai importante metode ale Illuminati: „Daca poti sa-i desparti de istoria lor, oamenii pot fi cu usurinta manipulati“.

Chiar daca realizam ca aceia care ne conduc ascund fapte cu ajutorul „istoricilor“ corupti, trebuie sa intelegem ca aceasta masluire este o parte a conspiratiei, din moment ce aceia care ne controleaza istoria ne controleaza si viitorul, dupa cum spune autorul britanic George Orwell. Iar aceia care ne controleaza prezentul ne controleaza si trecutul.

Toate ideologiile dubioase sunt doar unelte ale fortelor masonice intunecate, care deseori se folosesc de ele in incercarea de a construi „o lume mai buna pentru noi toti“. De aceea francmasonii vor sa distruga tot ceea ce este legat de „vechi“. Adica traditiile si bunul simt.

Am vizitat multe loji puternice din intreaga lume pentru a ma familiariza cu lucrarile si materialele francmasonilor. Sursele originale sunt cele pe care te poti baza cel mai bine.

Eu cred ca francmasonii, cu organizatia lor artificiala, sunt pe buza prapastiei. Aceasta carte arata cum, si mai ales de ce.

Juri Lina

TRANSA CONSENSUALA

Malta Yok este o expresie turceasca faimoasa printre istorici si inseamna „Malta nu exista“. in anul 1565, navele de recunoastere turcesti au descoperit vase de razboi inamice in apropierea Maltei. Comandantii au fost atat de speriati de acest lucru, incat au trimis sultanului la Istanbul urmatorul mesaj: „Malta Yok“.

Astazi istoricii independenti folosesc aceasta expresie, Malta Yok, cand descopera fapte care erau inaccesibile inainte sau date istorice prea sensibile, pe care cei de la putere le neaga sau le ascund. Sunt atatea minciuni amestecate cu adevarul, incat oamenii devin confuzi. Cu cat o afirmatie este mai mincinoasa, dar amestecata cu o cantitate potrivita de fapte adevarate, cu atat devine mai corecta din punct de vedere politic. Exista un adevar care difera de cel oficial, pentru ca lucrurile sunt rareori ceea ce par a fi.

În lumea noastra controlata de Francmasonerie se aplica in mod clar regula: daca ceva s-a petrecut, dar nu e amintit de mass-media, atunci acel eveniment pur si simplu nu a avut loc. Dar daca ceva nu s-a petrecut si e vestit cu voce mare in media, atunci evenimentul a avut totusi loc. indrazneste numai sa te indoiesti de adevarurile oficiale!

Profesorul de istorie Daniel Boorstin, seful Bibliotecii Congresului din SUA (1975-1987), a scris odata: „Americanii traiesc intr-o lume a pseudo-faptelor creata pentru ei de propria lor mass-media“.

Oamenii vor sa vada ceea nu exista si doresc sa ignore realitatea. Prin urmare si viata consta mai mult din inselaciuni si autoamagiri. Este dificil sa faci un progres oricat de mic urmarind indiciile false ale miturilor. Traim cu adevarat intr-un labirint al minciunilor.

Pentru cei mai multi oameni, este greu sa se orienteze in puhoiul de informatii cu care sunt bombardati din moment ce nu si-au dezvoltat puterea de a discerne, capacitatea de a distinge adevarul de fals sau binele de rau.

Acesta este motivul pentru care francmasonii au fost atat de eficienti in a crea iluzii cu asa-zisele ideologii sociale. Aceste minciuni sunt amplificate serviabil de megafoanele mass-mediei care incearca sa reduca la tacere, sa opreasca informatii sau, ca ultima varianta, sa ironizeze toate informatiile si ideile care se deosebesc de versiunea oficiala – chiar daca este vorba de uciderea prim-ministrului suedez Olof Palme, de incursiunile submarinelor Uniunii Sovietice in apele teritoriale suedeze, de dezastrul „Estonia“ (se stie acum, in urma analizelor metalurgice, ca aceasta nava a fost scufundata de o explozie), de scrierea istoriei moderne sau de activitatile francmasonilor.

Charles T. Tart, profesor de psihologie la Universitatea din California a numit aceasta tocire ideologica a intelectului nostru transa consensuala (in volumul Waking Up: Overcoming the obstacles to human potential - Trezirea: Depasirea obstacolelor din calea potentialului uman, Boston, 1987). Consensul inseamna aprobare sau intelegere generala. Transa consensuala implica, deci, faptul ca am acceptat o falsa conceptie a realitatii, nu prin procesarea logica a faptelor, ci printr-o manipulare intensiva (spalare a creierului) la care se deda elita mondiala.

Autoritatile au construit deci consimtamantul nostru. Prea multi dintre noi am fost afectati de transa consensuala, o credinta comuna in aceste mituri. Metodele de sugestie pe care francmasonii si alti manipulatori le-au folosit pentru a ne face sa le credem fara urma de indoiala minciunile ne-au transformat cu succes pe majoritatea dintre noi in victime ale acestei manipulari insolente. Din acest motiv ne retragem instinctiv din fata faptelor stingheritoare care ameninta sa demoleze viziunea falsa asupra lumii pe care francmasonii au creat-o si, deci, sa ne trezim din aceasta transa. Multi dintre noi suferim de paralizie mentala.

Profesorul Charles Tart din California a scris in cartea mai sus amintita: „Este o tragedie ca omenirea a ajuns in starea de dementa a transei consensuale si si-a pierdut controlul asupra adevaratelor sale posibilitati“.

Credinta se pare ca a ajuns o dorinta de a nu cunoaste, dupa cum a constatat Friedrich Nietzsche, filosoful Francmasoneriei. De aceea este important sa destramam cele mai periculoase mituri de propaganda. Anestezia mentala a lumii occidentale a fost un mare succes. Majoritatea oamenilor au devenit victime ale acelui gen de credinta oarba numit „corectitudine politica“ si prefera sa traiasca in lumea lor iluzorie.

Francmasonii au inventat sau exploatat anumite mituri care le servesc scopurile si care functioneaza impotriva noastra. Aceste fantezii se aplica istoriei, sanatatii, culturii, politicii si altor subiecte importante. Fiecare trebuie sa aiba atat curaj, cat si incredere in sine pentru a fi capabil sa infrunte realitatea prezentata in aceasta carte.

Trezirea din transa este un proces dificil si laborios, care necesita cunoasterea anumitor fapte cheie pe care cititorul, in ciuda tuturor minciunilor induse, poate sa le recunoasca si sa le verifice. Iata un exemplu clasic din jurnalele lui Darwin.

Patagonienii (un trib din Argentina de Sud) nu puteau sesiza corabia lui Darwin „The Beagle“ nici conceptual si nici vizual, deoarece nu mai vazusera niciodata vreo ambarcatiune de dimensiuni mari. Doar samanul tribului o putea vedea. Cand el a inceput sa descrie corabia cu ajutorul obiectelor cunoscute de patagonieni aceasta a devenit vizibila pentru toti. Tribul avea o realitate consensuala care se aplica barcilor, dar ii lipsea o conceptie similara a navelor mari. Multor jurnalisti le lipseste judecata critica pentru a sfarama realitatea consensuala care se aplica adevaratului curs al evenimentelor, astfel ca in timpul dezastrului „Estonia“ nu au reusit nici macar sa inteleaga faptul ca informatiile date de Comisia Unita a Investigarii Accidentelor in privinta lucrurilor esentiale erau in mare parte false.

Multora dintre noi ne lipseste judecata critica in ceea ce priveste mediul nostru social, politic si practic, din moment ce credem miturile pe care sursele masonice ni le ofera prin mass-media in fiecare zi. Cel care se gaseste intr-o transa consensuala se simte in siguranta cand recunoaste miturile cu care a fost hranit. Faptele si relatarile legate de lucruri necunoscute lui il sperie, pentru ca acestea nu sunt aprobate de posesorii puterii – prin urmare nu pot fi adevarate.

Majoritatea dintre noi prefera sa creada orbeste diferite scenarii politice, sociale si stiintifice si sa respinga orice sugestie despre controlul exercitat din culise; oamenii nu vor sa priceapa ca cele mai importante evenimente politice, economice si sociale din lume nu sunt rezultatul hazardului, ci au fost pricinuite in mod planificat de grupuri conspirationiste non-democratice care se ascund in spatele numelui de „francmasoni“. Conditiile inferioare si degradante pe care le vedem peste tot in diferite tari nu au ajuns asa din intamplare. Daca acceptam aceasta explicatie, incepem imediat sa intelegem ceea ce se petrece si toate secventele de imagini se asaza la locul lor. Altfel vom bajbai prin intuneric si nu vom intelege nimic.

Mitomanii masoni sunt dusmanii libertatii spirituale a omenirii. Cateva Loji masonice puternice si lipsite de scrupule, formate din elite care s-au ales singure, au orientat societatea catre ruinare sigura in ultimii 200 de ani. Daca refuzam sa vedem aceasta realitate, inseamna ca acceptam sa traim intr-o lume fara sens, absurda, care, fara vreun motiv intelept, a fost transformata intr-o casa de nebuni sau intr-un suprarealism kafkanian.

Aceste Loji puternice lucreaza printre altele pentru a crea un superstat in Europa – Uniunea Europeana – si un guvern mondial sub puterea lor, folosindu-se de modalitati de lupta psihologica indreptate impotriva noastra, a non-masonilor. Aceste grupuri submineaza cea mai importanta dimensiune din viata noastra – dimensiunea spirituala. Ei au cauzat cea mai mare criza spirituala din toate epocile. Societatea pe care au creat-o a pierdut din vedere adevaratul scop al vietii. Multi oameni nu mai pot intelege valorile spirituale. Nici macar nu stiu ce inseamna cuvantul „spiritual“.

Francmasonii propaga din ce in ce mai intens idei artificiale, cum ar fi globalismul (noul internationalism) sau mondialismul, aparent pentru a promova dezvoltarea spirituala a umanitatii si pentru a construi o Noua Ordine Mondiala. Aceasta este o pacaleala nemaiintalnita.

De ce sa traim intr-o lume in care unii oameni sunt alesi pentru a conduce, iar ceilalti sunt sclavii ce vor fi sacrificati precum animalele?

În Uniunea Sovietica termenii tipici masonici erau folositi constant pentru miscarea comunista. Voiau sa „construiasca o noua societate“ si un „viitor mai bun si mai stralucitor“ sau voiau sa reconstruiasca ceea ce era vechi (perestroika).

Profesorul de literatura Jiro Imai de la Universitatea din Tokyo a scris in anul 1920 in cartea sa On the World-Wide Secret Society - Despre Societatea mondiala secreta: „Francmasoneria este cea mai periculoasa si subversiva societate secreta“.

Asociatia suedeza Salvati Individul (FRI), ce combate sectele si salveaza oamenii de la organizatiile autoritariste, a enumerat criteriile care definesc o miscare distructiva:

•Falsa declarare a intentiilor si inducerea in eroare in timpul recrutarii membrilor.
•Manipularea prin metode psihologice (controlul mintii) folosita in timpul recrutarii si indoctrinarii.
•Un conducator atotputernic care cere supunere totala si pretinde ca are cunostinte si puteri speciale.
•Ideologia nu trebuie sa fie pusa sub semnul intrebarii; indoiala e ceva rau impotriva careia trebuie sa lupti.
• Imaginea realitatii este in alb si negru: membrii sunt cei alesi (buni); tot ce este in afara miscarii este rau si trebuie sa fie combatut.
•Sunt o multime de bani implicati care uneori provin din activitati ilegale.

Francmasoneria internationala indeplineste toate aceste criterii ale unei secte distructive, dar FRI refuza sa critice Francmasoneria si ii calomniaza in schimb pe cei care demasca Francmasoneria politica. La data de 15 aprilie 2000, asociatia din Stockholm l-a invitat pe Håkan Blomqvist din Norrkoping sa sustina o conferinta publica. Blomqvist care este un „umanist“ si „vanator de nazisti“ mincinos si profesionist, a refuzat de mai multe ori in timpul conferintei sa raspunda daca Francmasoneria este sau nu o secta distructiva. Cititorul poate sa intuiasca ale cui sunt interesele pe care le serveste un asemenea om.

Cea mai periculoasa secta – Francmasoneria – nu s-a detasat de societate, ci intervine in dezvoltarea ei intr-un mod foarte negativ. Membrii sai au reusit sa indoctrineze opinia publica, din moment ce nu mai sunt priviti ca o amenintare serioasa. Doar ei sunt cei care controleaza mass-media.

„Daca cineva controleaza radioul, presa, scoala, biserica, arta, stiinta, filmul – poate transforma fiecare adevar in minciuna, fiecare nerozie in intelepciune.“ (Alf Ahlberg, Idealen and deras skuggbilder - Idealurile si umbrele lor, Stockholm, 1936, p. 135)

Masele au crezut intotdeauna in acei zei care se prezinta pe ei insisi cel mai dramatic.

„Puterea de a controla stirile este acelasi lucru cu puterea de a controla modul de a gandi al oamenilor. Ne mandrim cu o presa libera in Statele Unite. Dar cat de libera este ea cu adevarat cand primim aceleasi stiri de la toate marile conglomerate ale presei si cand parerile alternative nu ajung niciodata la majoritatea americanilor?

Puterea de a raporta si de a descrie realitatea este acum in mainile celor putini. Iar interesul acestor oameni putini si puternici este in opozitie cu interesul celor multi, cu interesul public. Nu are nicio importanta ca aceste conglomerate de informare a maselor au nume si aparente diferite din moment ce au acelasi sistem de valori care garanteaza ca vom primi informatii clonate“ (Ziarul american The Nation, 31 octombrie 1997)

Cei putini care controleaza torentul de informatie apartin Francmasoneriei internationale. Acestor forte nu le pasa de interesele populatiei.

Noam Chomsky a scris: „Propaganda functioneaza mai eficient daca se reuseste mentinerea iluziei ca mass-media este un controlor independent al puterii. Dezbaterile dure care au loc intre limite invizibile au ca efect intarirea sistemului“.

Lojile masonice sau alte structuri masonice elitiste nu pot fi controlate. Iar un grup care nu poate fi controlat incepe imediat sa manipuleze presa si crede ca se afla deasupra legii. Francmasonii folosesc miturile ca baza a puterii lor in razboiul impotriva umanitatii.

Cuprinsul cartii Arhitectii inselaciunii de Juri Lina:
Explicatii introductive/7
Capitolul 1 TRANSA CONSENSUALA/11
Miturile ca baza a puterii/17
Gagarin nu a fost niciodata in spatiul cosmic/24
Capitolul 2 ISTORIA OBSCURA A CAVALERILOR TEMPLIERI/31
Originea Cavalerilor Templieri/33
Vasta influenta a Cavalerilor Templieri/34
Filip al IV-lea contraataca/35
Blestemul marelui maestru/41
Descoperirea de la Rennes-le-Chateau/43
Capitolul 3 NASTEREA FRANCMASONERIEI/45
Infiltrarea incepe/52
Societatile secrete preiau controlul asupra breslelor mestesugaresti/58
Dezvoltarea sistemului masonic/64
Cele mai inalte grade/71
Alte rituri masonice/73
Simbolurile/79
Magia masonica/95
Ideologia masonica/109
Capitolul 4 FORTA DOMENIULUI FINANCIAR/113
Dobanda ca arma/115
Sclavia economica/128
Capitolul 5 PUTEREA GLOBALĂ A FRANCMASONERIEI/133
Activitatea politica a Francmasoneriei/134
Illuminati/.139
Suntem condusi de francmasoni/148
Statele Unite – Baza executiva a Masonilor/155
Harry Shippe Truman/165
Cazul lui Kissinger/173
Planuri sinistre/176
Expansiunea Francmasoneriei/181
P2 – cea mai notorie secta masonica/184
Clubul 45 sau Loja Rosie din Viena/200
Influenta masonica in Suedia/203
Carbonarii/208
Rezistenta impotriva Francmasoneriei/212
Lumea masonica/226
Capitolul 6 NATURA SANGEROASA A FRANCMASONERIEI/236
Fundalul istoric al Marelui Orient/237
Justitia francmasonilor/244
Coruptia masonica/250
Distrugerea Rusiei/252
Sustinatorii comunismului/266
„Contributia“ masoneriei in Rusia Sovietica/278
Lupta lui Stalin impotriva Francmasoneriei/281
Arhivele secrete masonice/282
Influenta secreta/286
Capitolul 7 CUM L-AU AJUTAT FRANCMASONII PE HITLER SĂ AJUNGĂ LA PUTERE/304
Întalnirile lui Hitler cu sustinatorii sai financiari/314
Publicitate in favoarea lui Hitler/315
Încercari de a investiga venitul secret al lui Hitler/318
Scopul lui Hitler/318
Manipulari secrete/324
Contributia americana/338
Cine a fost Hitler?/342
Magia national-socialistilor/347
Nazismul si Francmasoneria/363
Planurile nazistilor pentru o confederatie europeana/366
Planuri sinistre din spatele scenei/371
Ajutorul a continuat in timpul razboiului/377
Capitolul 8 CRIMELE ELITEI FRANCMASONICE/383
Raul fara limite/383
Jocul fatarnic al Statelor Unite/388
Conflictele din Balcani/412
Manipulari politice/424
Rezistenta impotriva Noii Ordini Mondiale/427
Capitolul 9 CUNOASTEREA ASCUNSA/433
Inventii nedorite/434
Raul produs de vaccinuri/438
Substante periculoase/445
Fenomene daunatoare/453
Importanta energiei/456
Arme mai eficiente/457
CONCLUZII IMPORTANTE/462
Bibliografie/478

Mass media americană confirmă că apariția sunetelor misterioase, numite de unii “trompetele Apocalipsei”, este din ce în ce mai frecventă


Începând cu anul 2009 în întreaga lume au apărut o serie de sunete misterioase, fără o sursă identificabilă, ce par să provină de pretutindeni și de nicăieri, care au fost comparate de mulți cu sunetele trompetelor Apocalipsei. 

În mesajul său de la începutul acestui an profesorul de yoga Gregorian Bivolaru a subliniat faptul că aceste sunete s-au intensificat în ultima vreme și că apariția lor adesea simultan în țări îndepărtate precum SUA și Ucraina prefigurează o serie de transformări benefice pe planeta Pământ, la care vom asista în perioada care urmează. De remarcat faptul că din luna ianuarie până în prezent am asistat deja la o serie evenimente importante chiar pe teritoriul acestor două țări.


Astăzi am primit o nouă confirmare a apariției tot mai frecvente a sunetelor supranaturale în întreaga lume printr-o știre ce a fost difuzată de către canalul de stiri american WAVE3. Investigand misterul acestor sunete ce durează în general doar o oră jurnaliștii americani au oferit ca posibile explicații: cutremure, activitate electromagnetică, activitatea solară, proiecte guvernamentale secrete precum HAARP, OZN-uri, manifestări supranaturale sau o farsă extrem de elaborată.

Dar, deși aceste sunete asemanătoare cu cântecul unor trompete, cu scrâșnetul unor metale, cu urlete, bubuituri sau explozii, ar putea fi teoretic opera unor farsori, mulțimea de martori, de înregistrari, uneori chiar la televiziuni naționale, precum și multimea rapoartelor și investigațiilor oficiale rămase fără răspuns, elimină din start această posibilitate.  


Să fie oare toate aceste sunete un avertisment Divin cu privire la transformările benefice majore ce vor apărea pe planeta noastră și care sunt în legatură cu noul ciclu început în luna decembrie a anului 2012?

Pentru prima oara pe MISA TV transmisie live de pe platoul Coronini, Băile Herculane


Joi 8 mai 2014, între orele 12,00 – 13,45, MISA TV transmite în direct meditaţia în spirală yang de pe platoul Coronini, Băile Herculane. http://misatv.ro/live/